วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

TCS solution Day 2010 จับกระแสโลก ทิศทาง ICT เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

            บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด (TCS) ได้จัดงาน ’ TCS solution Day 2010 ’  ปีที่ 4 เพื่อเปิดมุมมองและวิสัยทัศน์ในโลกของเทคโนโลยีแห่งอนาคตสายพันธุ์ใหม่ บนความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้พร้อมรองรับการไหลเวียนของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลโดยได้รับการสนับสนุนจาก จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด             ภายในงาน ได้มีการจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ ‘กระแสโลก และทิศทาง ICT เพื่อการพัฒนาประเทศไทย’  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของ 2 หน่วยงานภาครัฐร่วมแนะภาพรวมแผน ICT แห่งชาติ และ ความผันผวนของภาครัฐ และเอกชนจากวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ได้แก่ ดร.อาจิน จิรชีพพัฒนา(ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดร.นเรศ ดำรงชัย (ที่3จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรแห่งชาติ (สทน.)            ทั้งยังมีอีกหลากหลายหัวข้อสัมมนาจากวิทยากรรับเชิญชั้นนำ อาทิ  e-Life on Networking, The  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม