วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บริษัทลักษ์ พับลิชชิ่ง จำกัด มอบเงิน 1 แสนบาท แก่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กรุงเทพฯ –บริษัทลักษ์ พับลิชชิ่ง จำกัด เจ้าของนิตยสาร OHO ได้บริจาครายได้จากงานมหกรรม Lucks enjoyable Fair ให้กับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม   Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม