วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญเจ้าของกิจการหลอมและหล่อทองเหลือง เข้าร่วมโครงการปรับปรุงผลิตภาพการผลิตสำหรับ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมหลอมและหล่อทองเหลือง..ฟรี.!!!

ขอเชิญเจ้าของกิจการหลอมและหล่อทองเหลือง เข้าร่วมโครงการปรับปรุงผลิตภาพการผลิตสำหรับ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมหลอมและหล่อทองเหลือง ..ฟรี !!!! เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรด้วยการลดต้นทุนที่เกิดจากความสูญเสียที่ไม่จำเป็นในกระบวนการผลิต รวมทั้งสร้างมาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการผลิตอย่างมีคุณภาพ **กิจกรรมในโครงการ** 1. ศึกษาความสามารถในการแข่งขันและค้นหาปัญหาในกระบวนการผลิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การผลิตและการปรับปรุงกระบวนการผลิต 2.ลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร ด้วยการปรับปรุง วิธีการทำงาน ลดความสูญเปล่า(Loss) ความสูญเสีย(waste) ในกระบวนการผลิต 3.พัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงาน ของบริษัทเพื่อรองรับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในอนาคต 4.ศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหลอมและหล่อทองเหลือง รวมทั้งขึ้นรูป   **เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ** * เป็นสถานประกอบการในอุตสาหกรรมหลอมและหล่อทองเหลืองหรืออาจมีโลหะผสมอื่นร่วมด้วย รวมทั้งที่มีการนำทองเหลืองมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ท่อทองเหลือง ข้อต่อทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ กุญแจ บานพับประตู * เป็นวิสาหกิจSMEs ที่เป็นของคนไทยหรือคนไทยถือหุ้นอยู่ข้างมาก * มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตที่ไม่จำเป็นและสามารถให้ความร่วมมือ ในทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) * ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ **วิธีการสมัคร ** 1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.ismed.or.th และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 2. ส่งใบสมัครมาที่ ISMED ผ่าน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม