วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2554

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2554 Theme : Empowering Human Capital by indicates of online Understanding Technology ในวันที่ 13-14 มกราคม 2554 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เป็นการระดมผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับชาติและนานาชาติมาร่วมกันให้ความรู้ใน ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง โดยรับลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.thaicyberu.go.th/IEC2011 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2554 เวลา 15.00 น. หลังจากวันที่ 3 มกราคม 2554 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน และหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0-2610-5233 หรือ 0-2610-5237 โทรสาร 0-2354-5476 ประเภทการลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ภายในวันที่ 3 มกราคม 2554 ค่าลงทะเบียน หน้างาน กลุ่มชาวไทย (คณาจารย์/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา บุคคลทั่วไป)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม