วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เบญจาร่วมใจ 1996-2011

คุณธรรมนูญ ธำรงวิทวัสพงศ์ (คนที่3จากซ้าย แถวยืน) กรรมการผู้จัดการโรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ และ คุณมนัส เผ่าหฤหรรษ์ (คนแรกจากขวา แถวยืน) กรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี “เบญจาร่วมใจ 1996-2011” พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานตลอดปีที่ผ่านมา ณ ห้องเบญรงค์บอลรูม โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554   Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม