วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

นับเป็นปีทองของวรวุฒิ อุ่นใจ กับ 3 รางวัลเกียรติยศแห่งความภูมิใจ พร้อมไตรมาสแรกออฟฟิศเมทเปิดตัวฉลุย

นับเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีของ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด(มหาชน) ผู้นำในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานผ่านระบบแค็ตตาล็อก และอินเตอร์เน็ท เปิดตัวไตรมาสที่ 1 ยอดขายก็เติบโตด้วยดี  พร้อมคุณวรวุฒิ อุ่นใจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ออฟฟิศเมท (ลำดับที่ 2จากขวา) ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 3 รางวัลด้วยกัน รางวัลที่ 1 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  TMA ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2010 รางวัล Excellence ในสาขา โครงการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software Adalternative Projects)เพื่อยกย่องหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนา หรือ ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ให้เข้ากับระบบงานอย่างเป็นระบบ รางวัลที่ 2 ในฐานะ”ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2553” จาก สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รางวัลที่ 3 “หนึ่งร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์”  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม