วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กฟน. ชวนร่วมกิจกรรม 60 Earth Hour

กฟน. เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม  ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60 Earth Hour 2011)  ด้วยการร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1ชั่วโมง  เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน  รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน  ในวันเสาร์ที่  26  มี.ค.  54  ระหว่างเวลา 20.30 21.30 น.  โดยการไฟฟ้านครหลวงให้ความร่วมมือในการวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่                                                                                              ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บริษัทกนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด โทร 0-2284-2662 Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม