วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เข้าร่วมประชุมผู้ว่าฯนนท์พบสื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม ผู้ว่าฯนนท์พบสื่อมวลชน โดยผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ได้บรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการฯ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของโครงการฯ ได้แก่  การต้อนรับคณะกรรมาธิการรัฐสภา คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขตบางเขน วิทยาเขตสกลนคร เข้าดูงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  และร่วมกับจังหวัดนนทบุรีในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเตย ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ศูนย์บริการข้อมูล 24 ชั่วโมง โทร 0 2965 6000 และเวปไซค์ www.mrta-purpleline.com Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม