วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

งานวันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศสประจำปี 2554 ณ สมาคมฝรั่งเศส

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศสประจำปี 2554 (Fete de la francophonie 2011) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นภาษาที่สำคัญมีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 200 ล้านคน รวมถึงเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปะฝรั่งเศส โดยหัวข้อหลักของการจัดงานในครั้งนี้คือ “ศิลปะ” ภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงภาพเขียนการ์ตูน จากคุณ Séra นักเขียนการ์ตูนฝรั่งเศส-กัมพูชาชื่อดัง การแสดงละครเพลง กิจกรรมร้องเพลงประสานเสียง กิจกรรมร่วมตอบคำถามของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันการแสดงละครภาษาฝรั่งเศสรวมถึงบู๊ธกิจกรรมที่น่าใจอื่นๆ งานประชมคมโลกภาษาฝรั่งเศสในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น.  ณ สมาคมฝรั่งเศส ถ.สาธรใต้ เข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ambafrance-th.org หรือโทรศัพท์ 02-670-4230-31, 02-627-2100 Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม