วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สนพ.ไทย วัฒนาพานิช จำกัด เชิญชวนน้องๆเยาวชนประกวด TWP ENGLISH TALENT

1st TWP English Talent  เป็นการแข่งขันแต่งนิทานภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่มีเนื้อหาส่งเสริมจริยธรรมด้านต่างๆ พร้อมจัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอนิทานในรูปแบบให้อิสระทางความคิด โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถคิดวิธีการนำเสนอนิทานของตัวเองอย่างไรก็ได้ถ่ายทำ ลงคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยมีเกณฑ์การตัดสินแบ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญดังนี้ 1.  เนื้อหาของนิทาน 2. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 3. ความคิดสร้างสรรค์ ในนำเสนอ กติกาการแข่งขัน ส่งผลงานเป็นทีมหรือรายบุคคลก็ได้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับคือ -   ระดับมัธยมต้น ความยาวของนิทานไม่ต่ำกว่า 300 คำ -   ระดับมัธยมปลาย ความยาวของนิทานไม่ต่ำกว่า 400 คำ นิทานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องมีเนื้อหาส่งเสริมจริยธรรมด้านต่างๆสำหรับเด็ก ผู้สมัครต้องระบุชั้นและโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และไม่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ส่งผลงานพร้อมคลิปวิดีโอ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 53 – 31 ธ.ค. 53 ส่งผลงานในส่วนเนื้อเรื่องนิทาน พร้อม คลิปวิดีโอ เล่านิทานความยาวไม่เกิน 5 นาที ทาง twpeng@twp.co.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เท่านั้น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม