วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฟรี!!! เรียนทำหนังสือทำมือ

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554 เวลา 11:30 18:00 น. เชิญผู้สนใจ และรักในการประดิษฐ์ มาเรียนรู้การทำสมุด ทำมือ ตั้งแต่การออกแบบไอเดีย การเย็บสมุด ทำหน้าปก และตกแต่งในสวยงาม โดยเราจะแบ่งเป็น 2 คอร์ส คือ Beginner และ Advanced ซึ่งผู้สนใจสามารถเลือกเรียนคอร์สใดคอร์สหนึ่ง หรือทั้ง 2 คอร์ส ก็ไม่ขัดข้อง กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นที่ The design By Toyota สยามแสควร์ ซ.7 คอร์สที่ 1 เวลา 11:30 14:30 น. ดูรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.thedesignbytoyota.com/public/activity-show.php?activity_id=41 คอร์สที่ 2 เวลา 15:00 18:00 น. ดูรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.thedesignbytoyota.com/public/activity-show.php?activity_id=50 หรือดูรายละเอียดกิจกรรมอื่นๆ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม