วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้สนใจเทคโนโลยี Hybrid

กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้สนใจเทคโนโลยี Hybrid โดยผู้เชื่ยวชาญเรื่องรถยนต์และวิศวกร ที่จะมาแนะนำ และตอบทุกคำถามที่คุณสนใจเกี่ยวกับเทคโลโนยีนี้ รวมถึงสัมผัสกับนวตกรรมนี้อย่างใกล้ชิด ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554 เวลา 13:00 16:00 น. ณ The style By Toyota สยามแสควร์ ซ.7 สำรองที่นั่งที่ http://www.thestylebytoyota.com/public/activity-show.php?activity_id=42 หรือดูรายละเอียดกิจกรรมอื่นๆ ที่ http://www.thestylebytoyota.com/public/Activity.php Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม