วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ

นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม           วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายโสภณ ซารัมย์ และคณะเดินทางมาตรวจความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ณ สถานีสะพานพระนั่งเกล้า ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัด นนทบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายโสภณ ซารัมย์ และคณะเดินทางมาตรวจความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ณ สถานีสะพานพระนั่งเกล้า ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัด นนทบุรี โดยมี นายรณชิต แย้มสอาด รักษาการผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย       นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมบริษัทที่ปรึกษา PCPL และผู้รับจ้าง CKTC, SINO – THAI, PAR ให้การต้อนรับ โดย นายวินัย จินตนาวัน  วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม