วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รมว. วิทยาศาสตร์ฯ เปิดงานประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ ณ ไบเทค

                ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “งานประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 9” และ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประเทศไทยก้าวไกล ก้าวหน้า ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ขวา) และ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ซ้าย) เพื่อให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในการจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฉบับแรกของประเทศไทย ในงานดังกล่าวยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ “STI Thailand Award 2011” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อเร็วๆ นี้ ติดต่อแผนกสื่อสารองค์กร ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค รัชนิกร  มาลากุล ณ อยุธยา  ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร   ภคมน   See More..

บทความที่ได้รับความนิยม