วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล  ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ พ.ต.อ พงษ์สิทธ์ แสงเพชร รอง ผบก.ภ.จว นนทบุรี ได้ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนงานก่อสร้าง แผนการจัดการจราจรตามแนวสายทางภายในเขตจังหวัดนนทบุรี ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงโดย นายพรณรงค์ สิริโยธิน ผู้จัดการโครงการฯ กิจการร่วมค้า CKTC ได้บรรยายสรุปแผนงานรื้อย้ายสะพานลอยคนเดินข้ามบนถนนรัตนาธิเบศร์รวม 2 แห่ง คือ สะพานลอยหน้าห้างสรรพ สินค้าคาร์ฟูร์ และหน้าศูนย์ราชการนนทบุรี ที่ประชุมมีมติให้ กิจการร่วมค้า CKTC ก่อสร้างสะพานลอยชั่วคราวทดแทนก่อนการรื้อถอนสะพานลอยเดิม โดยได้เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง สำหรับงานก่อสร้างให้คำนึงถึงความปลอดภัย และการลดผลกระทบด้านการจราจรเป็นอันดับแรก  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2965 6000  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  (PR PCPL) Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม