วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โรงพยาบาลพระรามเก้า ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI

โรงพยาบาลพระรามเก้า ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI ไปเมื่อวันที่ 15 –19 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า ขณะนี้ได้รับผลการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วว่า โรงพยาบาลพระรามเก้าผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI เป็นโรงพยาบาลที่ 13 ของประเทศไทย โดยมีคะแนนรวมสูงที่สุด ในมาตรฐาน JCI 3 th Edition ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น การร่วมมือร่วมใจของบุคคลากรในการสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้แก่โรงพยาบาลพระรามเก้า จนได้รับรองคุณภาพให้เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดับนานาชาติ จาก JCI (Joint Commission International) ประเทศสหรัฐอเมริกา เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในระดับสากล Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม