วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

very first Logic ร่วมค้นหาสุดยอดช่างฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3

                        บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด และสถาบันวิชาการทีโอที บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน “การแข่งขันค้นหาสุดยอดช่างฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมและไอซีที ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที             ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กระทรวงแรงงาน, มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช และมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม