วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จุฬาคว้าแชมป์ในการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest ครั้งที่ 5

                บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด (TCS) จัดการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest ครั้งที่ 5 เพื่อค้นหากูรูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายของเยาวชนและพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวสู้นานาชาติ โดย ผศ.วิชาญ  เลิศวิภาตระกูล (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการ สำนักงาน บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ให้เกียรติมอบรางวัลชนะเลิศ แก่ทีม Permanent จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย           นาย นรันต์  จรรยาวิลาส นายรุ่งโรจน์  จินตเมธาสวัสดิ์ และ นายณฐพล  เหลืองสุวรรณ  ที่สามารถคว้าแชมป์ไปครองเป็นปีที่ 2 พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท  ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม