วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ราโด จัดงาน “Rado enterprise Partner Prestige Program”

บริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยนาฬิการาโด จัดให้มีการสัมภาษณ์พิเศษกลุ่มย่อยกับผู้บริหาร โอลิวิเอร์ โคซานดิเอร์ ประธานกรรมการฝ่ายขายนาฬิการาโด สวิสเซอร์แลนด์ และวันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์นาฬิการาโด เกี่ยวกับการตลาดในปีที่ผ่านมา พร้อมแผนในอนาคตทั่วโลก และแนวโน้มของธุรกิจนาฬิกาในอนาคต ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 10.30 – 12.00 น.  ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม