วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) ณ ไบเทค

          ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) ประจำปีพุทธศักราช 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษารวมจำนวน 2,500 คน ติดต่อแผนกสื่อสารองค์กร ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค รัชนิกร  มาลากุล ณ อยุธยา  ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร   ภคมน  ภาสวัสดิ์  Corporate Communications Executive ดวงพร บุพพัณชาติ  Corporate Communications Executive โทร 02-749 – 3939 ต่อ 3142, 2189, 3146   แฟกซ์ 02-749-3949   อีเมล์ pr@bitec.co.th เว็บไซด์ www.bitec.co.th Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม