วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สานสายใย สปชต. รุ่น 11 ณ ห้องมารีนบอลรูม โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554

สานสายใย สปชต. รุ่น 11 นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (คนที่ 3 จากซ้าย-แถวหลัง) เป็นประธานเปิดงาน “เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่11” ภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบุรพา เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แก่ข้าราชการในพื้นที่ ณ ห้องมารีนบอลรูม  โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม