วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “กลยุทธ์การจัดทำรายงานระบบการจัดการพลังงาน”

สมาคมผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน(PREclub) เป็นชุมนุมของเจ้าของอาคาร/โรงงาน และผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีสมาชิกมีทั้งเจ้าของอาคาร/โรงงาน วิศวกร ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน บุคคล และผู้ที่สนใจด้านอนุรักษ์พลังงานเป็นจำนวนมาก จะจัดสัมมนา เรื่อง “กลยุทธ์การจัดทำรายงานระบบการจัดการพลังงาน” ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 – 16.00  น. ณ ห้องสัมมนา สมาคมผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำรายงานการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน พิเศษ สมัครสมาชิก PREclub ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2554 จะได้รับส่วนลด พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชรินพร คงทรัพย์  โทรศัพท์ 0 2245 2099  E-mail: PREclub_2001@yahoo.com Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม