วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10:00 น. นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะอนุกรรมการบริหารงานก่อสร้าง มาตรวจงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ณ พื้นที่ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง คลองบางไผ่ บนถนนกาญจนภิเษก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย นายรณชิต แย้มสอาด รักษาการผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ ที่ปรึกษา PCPL พร้อมทั้งผู้รับจ้างให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้เร็วกว่าแผน ณ 29 มกราคม 2554 มีความก้าวหน้า 18.66% ปลัดกระทรวงฯ พอใจในผลงาน และมีนโยบายเร่งรัดให้สร้างเสร็จก่อนแผนงานก่อสร้าง ภายใต้งบประมาณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2965 6000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (PR PCPL) Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม