วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

VIV Asia 2011 งานเจรจาธุรกิจการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก

ชื่องาน :           VIV Asia 2011 ชื่อเรื่อง :          VIV Asia 2011 งานเจรจาธุรกิจการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก วันที่      :           9-11 มีนาคม 2554 (วันเจรจาการค้า) เวลา     :           10:00 18:00 น. สถานที่  :          ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ติดต่อ   :           02-203-4240 เว็บไซด์ :          www.viv.Web             พลาดไม่ได้กับงาน VIV Asia 2011 งานเจรจาธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และ สัตว์ปีก ที่เป็นห่วงโซ่อาหาร เพื่อช่วยให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ซื้อ และผู้เข้าร่วมแสดงงานทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มโอกาสในการพบปะเจรจา และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -11 มีนาคม 2554 (วันเจรจาการค้า) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม