วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประชุมคณะกรรมการตัดสินจิตรกรรมบัวหลวง ณ ห้องอาหารริเวอร์บาร์จ โรงแรมชาเทรียม สวีท กรุงเทพฯ

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินจิตรกรรมบัวหลวง ณ ห้องอาหารริเวอร์บาร์จ โรงแรมชาเทรียม สวีท กรุงเทพฯ เพื่อหารือการจัดประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2554” โดยมี ถวัลย์ ดัชนี, ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง, ศาสตราจารย์เดชา วราชุน, คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช, ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ และ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ร่วมงานด้วย Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม