วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ไบเทคต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค นำโดย นางนงลักษณ์ จิตต์เจนการ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ  นายสานิท การุณยวนิช ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายข้อมูลให้แก่คณะอาจารย์และนิสิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถานที่จัดการเกี่ยวกับธุรกิจ MICE เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา Introduction to MICE Management ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อเร็วๆ นี้ ###  ติดต่อแผนกสื่อสารองค์กร ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค รัชนิกร  มาลากุล ณ อยุธยา  ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร   ภคมน  ภาสวัสดิ์  Corporate Communications Executive ดวงพร บุพพัณชาติ  Corporate Communications Executive โทร 02-749 – 3939 ต่อ 3142, 2189, 3146   แฟกซ์  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม