วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

CAT แจ้งลูกค้าผู้ใช้บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ “Hatari phonenet” ใช้โทรถึง 30 มิ.ย.นี้เท่านั้น

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า เนื่องจากสัญญาการทำตลาดบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ระหว่าง CAT และ บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ Hatari phoneWeb ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ลูกค้าผู้ใช้บริการบัตร Hatari phoneWeb จะใช้งานบัตรตามมูลค่าคงเหลือได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรแต่ยังไม่เคยมีการใช้งาน ต้องใช้งานครั้งแรกภายใน 15 มีนาคม 2554 เพื่อสามารถใช้งานได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เช่นกัน   และจะปิดระบบการให้บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และสอบถามเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศประเภทต่างๆ ของ CAT สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ CAT Contact  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม