วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

นำเกียรติประชุมประจำปี

  อิน ธำรงวิทวัสพงศ์(คนที่1 จากขวา)  ประธานกรรมการที่ปรึกษา บริษัท นำเกียรติ จำกัด ซึ่งบริหารโรงแรมเครือเกรซ และรอแยลเบญจา จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีสงบ ธำรงวิทวัสพงศ์(คนที่2 จากขวา) ประธานกรรมการ ชาญยุทธ กิติพิมล(คนที่2 จากซ้าย) ผู้จัดการ และวิชัย เผ่าหฤหรรษ์(คนที่1 จากซ้าย)  กรรมการเข้าร่วมแถลงผลการดำเนินงานด้วย ณ ห้องเบญจรงค์บอลรูม โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2554     Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม