วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เปิดตัวโฆษณา “โตไปไม่โกง”

ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางทยา      ทีปสุวรรณ (ที่ 5 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณารณรงค์โตไปไม่โกง เพื่อตอกย้ำให้เยาวชนไทยมีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ค่านิยมนี้ให้ขยายออกไปสู่วงกว้างขึ้นโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังได้จัดงานรวมพลัง White Thumb ครั้งที่ 5 เพื่อสื่อสารกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และสังคม ให้รับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรโตไปไม่โกงเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในค่ายลูกเสือ โดยมีครอบครัวของนักเรียนจากโรงเรียนวัดเปรมประชามาร่วมกิจกรรม ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ อุษณีย์ ถาวรกาญจน์  โทร.081 984 5500 email : usanee@incom.co.th วันวิสาข์ วสุกาญจน์ โทร.085 488 4744 email : wanwisa@incom.co.th จิรสุดา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม