วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Cancer Away Seminar เพื่อตัวคุณ และคนใกล้ชิดที่คุณห่วงใย

คุณกลัวเป็นมะเร็งไหม? หากมีญาติเป็นมะเร็ง เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งไหม? เป็นมะเร็งมีโอกาสหายหรือไม่? หรือว่าโรคมะเร็งจะไม่มีทางรอดเอาเสียเลย? คำถามเหล่านี้ เรามีคำตอบให้ คณะแพทย์ของ วิลล่า เมดิก้า (ประเทศไทย) ร่วมกับ วิลล่า เมดิก้า (ประเทศเยอรมนี) ได้นำเทคโนโลยีการแพทย์ที่เห็นผลการรักษามาผสมผสานกัน จัดเป็นแบบแผน ทางเลือก – ทางรอด มะเร็ง เพื่อเป้าหมายการรักษาและการกำจัดโรคมะเร็งแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์โรคและความเสี่ยง การรักษาระยะเจ็บป่วย การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย มะเร็งจึงเป็นโรคที่ยังมีความหวังในการรักษา ขอเพียงมีกำลังใจมั่นคง ผู้ป่วยมะเร็งไม่ได้สิ้นหวังและถูกทอดทิ้ง ทางเลือกและทางรอดยังคงมีอยู่อย่างแน่นอน วิลล่า เมดิก้า (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา “ทางเลือก – ทางรอด มะเร็ง” ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกแบงคอก เมดิเพล็กซ์ เอกมัย ตั้งแต่เวลา 12.30- 16.00 น. กำหนดการในงาน 12.30 น. เริ่มลงทะเบียน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม