วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เขตภาคเหนือเข้าร่วมฟังสัมมนา “พลิกโฉมสินค้าและบริการ SMEs บนวิถีแห่งการสร้างสรรค์” ที่ มช. ฟังฟรี! บรรยายโดยวิทยากรชื่อดัง

โครงการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ SMEs บนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ภาคเหนือ) และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “พลิกโฉมสินค้าและบริการ SMEs บนวิถีแห่งการสร้างสรรค์”    โครงการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ SMEs บนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ภาคเหนือ) และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “พลิกโฉมสินค้าและบริการ SMEs บนวิถีแห่งการสร้างสรรค์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และด้านธุรกิจและการตลาด   คุณมกร เชาวน์วาณิชย์ นายกสมาคมนักออกแบบอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลก และผู้ก่อตั้งบริษัท Cerebrum Design  คุณธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย นักเขียนผู้คร่ำหวอดในวงการธุรกิจและการตลาด และกรรมการเจ้าของฉายา “ขาโหด” แห่งรายการโทรทัศน์ SME ตีแตก“   ในวันพุธที่ 23  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม