วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สมาคมฝรั่งเศสเปิดหลักสูตรอินเท็นซีฟรับภาคฤดูร้อน

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเปิดคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสหลักสูตรเร่งรัด (Intensive course) ในช่วงภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 60 ชั่วโมง โดยเรียนเฉพาะช่วงเช้า รวมระยะเวลาศึกษาทั้งหมดเพียงแค่ 5 สัปดาห์ ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยจะเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนตามรายละเอียดด้านล่าง ช่วงที่ 1: 11 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม (สำหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ขึ้นไป) ช่วงที่ 2: 23 มีนาคม 9 เมษายน (สำหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ขึ้นไปและสำหรับเด็กโตช่วงอายุ 13-17 ปี) ช่วงที่ 3: 18 เมษายน – 27 พฤษภาคม (สำหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ขึ้นไป) ช่วงที่ 4: 30 พฤษภาคม– 1 กรกฏาคม (สำหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ขึ้นไป) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม