วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

G-ABLE มอบทุนสนับสนุน Com Camp มจธ. ครั้งที่ 23

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล มอบทุนสนับสนุน “ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มจธ. ครั้งที่ 23” โดยคุณมยุรี  ชาติเมธากุล กรรมการผู้จัดการ (ขวา) พร้อมด้วยคุณพงษ์เทพ  วัฒนศิริสุข ประธานบริหารส่วนโครงการ(ที่ 2 จากขวา) ให้เกียรติมอบทุนสนับสนุน 50,000 บาท แก่ตัวแทนนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ อาคารปัญจธานี ชั้น 25 Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม