วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจ ศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก ปี 2554 หมดเขต 31 มีนาคม นี้

ด้วยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจ ศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2554 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 รวม 4 หลักสูตรดังนี้ 1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 4.หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 0-2218-8193 หรือที่ academic_cphs@chula.ac.th ในวันและเวลาราชการ Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม